Toimiva seurakunta koostuu useasta eri osa-alueesta. Siihen tarvitaan monen henkilön työpanosta ja aikaa. Eri toimintamuodot täydentävät toisiaan ja ohjelmatarjonta on silloin kattavampaa.